KAS YRA ATEX?

ATEX (pr. ATmospheres EXplosives) Europos direktyva reikalauja, kad visi organizacijų vadovai gerai suprastų riziką, susijusią su sprogiomis aplinkomis. ATEX reglamentai reikalauja išsamaus įmonės sprogimo rizikos įvertinimo, kad būtų nustatyta potenciali sprogi aplinka, tada nustatomos priemonės, kad būtų išvengta sprogimų.

Pilnos apimties ATEX vertinimą sudaro trys etapai:
1) ATEX zonų klasifikavimas (zonavimas), 2) įrenginių auditas ir 3) „Apsaugos nuo sprogimo dokumentas“.

CE ŽENKLINIMAS

Naujuoju požiūriu pagrįstų direktyvų įgyvendinimas apibūdina pagrindinius reikalavimus, pareigas ir teises, susijusias su CE ženklinimo procedūromis.
Harmonizuotų direktyvų tikslai buvo sutelkti į prekybos kliūčių pašalinimą ir laisvą prekių judėjimą bendrojoje rinkoje. Šiuos tikslus dabar papildo išsami politika, kuria siekiama užtikrinti, kad į rinką patektų tik saugūs ir kitaip reikalavimus atitinkantys produktai taip, kad sąžiningi ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasinaudoti vienodomis sąlygomis ir tuo pačiu skatinti veiksmingą ES vartotojų ir profesionalių vartotojų apsaugą bei konkurencingą bendrą ES rinką.

APIE MUS

Pagalba sertifikuojant gaminius

Rizikos vertinimas ATEX zonose 

Pilnas ATEX įvertinimas: zonavimas,  įrangos auditas ir ASD

Pagalba ruošiantis gaminių sertifikavimui (mašinų, žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo direktyvose)

Konsultacijos dėl ES teisinių reikalavimų ATEX (pr. ATmosphère EXplosive) zonavimui

ATEX patalpų rizikos vertinimas

Senos įrangos ATEX rizikos vertinimas (prieš įsigaliojant ATEX reguliavimui).