APIE MŪSŲ PASLAUGAS

Kodėl?

Kaip apibrėžė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), „darbuotojų sveikata nagrinėja visus sveikatos ir saugos darbe aspektus ir daug dėmesio skiria pirminiai pavojų prevencijai“. Sveikata buvo apibrėžta kaip „visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas“. Profesinė sveikata yra daugiadisciplininė sveikatos priežiūros sritis, kurios tikslas – suteikti asmeniui galimybę užsiimti savo profesija taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta jo sveikatai. Sveikata buvo apibrėžta, nes ji prieštarauja, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos darbe skatinimui, kuris yra skirtas užkirsti kelią bet kokių atsitiktinių pavojų, atsirandančių darbo vietoje, žalai.

 

Pramoninės rizikos valdymas

Mūsų paslaugos padeda įmonėms valdyti riziką, susijusią su verslo ir pramonės įrenginiais:
1. pagalba atliekant gamybos priemonių sertifikavimą (rizikos vertinimas, esamų dokumentų tikrinimas ir koregavimas, EB atitikties deklaracijos parengimas);
2. parengti rizikos vertinimo studijas, įskaitant vertinimą potencialiai sprogioje aplinkoje (parengiant įvairių gaminių bei gamybinės įrangos techninę bylą prieš išrašant atitikties deklaraciją;
3. Patalpų su potencialiai sprogiomis atmosferomis (ATEX) įvertinimas parengiant „Apsaugos nuo sprogimo dokumentą“.

Trumpai

  1. Pagalba sertifikuojant gaminius

Pagrindinis principas yra tas, kad visi rinkoje esantys produktai turi turėti atitikties sertifikatus ir (arba) EB atitikties deklaraciją. Produktų sertifikavimą atlieka akredituotos institucijos (notifikuotosios įstaigos), o mes galime padėti gamintojams atlikti šiuos veiksmus:
• Reikalingos dokumentacijos (gaminio techninės bylos, rizikos vertinimo studijų ir kt.) parengimas;
• EB atitikties deklaracijos (projekto) sudarymas;
• konsultacijos dėl tam tikriems produktams keliamų reikalavimų.
Mes dirbame ne maisto produktų gamybos srityje.

  1. Rizikos vertinimas ATEX zonose

Produktų atitikties vertinimo procesas – tai veiksmų seka, kuria siekiama įrodyti produkcijos atitiktį esamiems reikalavimams, pavyzdžiui, direktyvoms, standartams ir kitiems norminiams dokumentams.

Pavojų nustatymas ir rizikos vertinimas yra pirmasis produktų atitikties vertinimo procedūros etapas. Kitas žingsnis yra patikrinimas, tai yra dokumentų ir produkto patikrinimas bei bandymai. Paskutinis žingsnis – atitikties įvertinimas, kurį atlieka akredituota notifikuotosios įstaigos laboratorija.

Pagal EK ir EP direktyvos 2014/34/ES II priedą gamintojas turi kurti gaminius atsižvelgdamas į gaminio vientisumą ir apsaugos nuo sprogimo sistemą. Integruota sistema nuo sprogimo turi būti vertinama kaip priemonė, leidžianti užkirsti kelią sprogios atmosferos susidarymui, užsidegimo šaltinio atsiradimui; tačiau jei tai neišvengiama, ji turi nedelsdama sustabdyti tokių sprogimo šaltinių veikimą arba apriboti jų poveikį. Todėl gamintojas, atsižvelgdamas į sprogimo rizikos vertinimą, turi parengti tinkamas apsaugos priemones. Be to, kaip reikalaujama direktyvos II priede, montavimo ir apsaugos sistemos turi būti suprojektuotos ir pagamintos tik išanalizavus visus galimus techninius ir eksploatavimo gedimus, kad būtų išvengta kuo daugiau pavojingų situacijų. Tai reiškia, kad mašinos ir apsaugos sistemos potencialiai sprogios atmosferos zonose turi būti sukonstruotos laikantis integruoto sprogimo saugos principų (II priedo 1 dalis).

Jei gaminiui yra taikomos kitos direktyvos, taip pat reikia atsižvelgti ir į jų reikalavimus (2014/30/ES (Elektromagnetinio suderinamumo direktyva), 2014/35/ES (žemų įtampų direktyva), 2006/42/EB (Mašinų direktyva) ir kt.).

 

  1. Pilnas ATEX įvertinimas: zonavimas,  įrangos auditas ir ASD

Patalpų, kuriose gali būti sprogios atmosferos, klasifikavimas (ATEX zonavimas) – tai pirmasis ATEX vertinimo paslaugų žingsnis, kuris sumažina sprogimo riziką vietoje. Antrasis žingsnis yra įrangos auditas, kurio tikslas yra nustatyti, ar naudojama įranga atitinka tam tikrus reikalavimus darbui ATEX zonose. Trečias ir paskutinis žingsnis yra „Apsaugos nuo sprogimo dokumento“ sudarymas. Šis dokumentas sujungia visus vertinimus ir apima įmonės vidaus dokumentų, susijusių su techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, siekiant sumažinti sprogimo riziką, patikrinimą; darbo sauga; avariniai planai ir kt.

Mūsų patirtis, įgyta vertinant tokią riziką didžiausiose Lietuvos įmonėse, leidžia mums pasiūlyti darbo vietų kokybės vertinimą remiantis Europos teisės aktais ir kitų šalių gerosios patirties gairėmis. Esame organizavę įvairius seminarus, dalijosi patirtimi su Lietuvos priežiūros institucijomis ir verslu. Turime sertifikatus pagal ES direktyvas 1999/92/EB ir 2014/34/ES (buvusią 94/9/EB).

 

Pagrindinės mūsų paslaugos ES gamintojams ar importuotojams į Europos Sąjungą iš viso pasaulio:

  • Pagalba ruošiantis gaminių sertifikavimui (mašinų, žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo direktyvose)
  • Konsultacijos dėl ES teisinių reikalavimų ATEX (pr. ATmosphère EXplosive) zonavimui
  • ATEX patalpų rizikos vertinimas
  • Senos įrangos ATEX rizikos vertinimas (prieš įsigaliojant ATEX reguliavimui).

 

Esame pasirengę padėti vystyti jums jūsų verslą! Parašykite: info@sprendimubiuras!

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close